Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ” επί της οδού 25ης Μαρτίου 25 & Αντιοχείας, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1285568/18-04-2023.