Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΡΕΤΟΣ” επί της Λεωφ. Πηγής 10 στο Δήμο Πεντέλης με αριθμό 1290851.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 66,30 KB02/05/23 09:45:03