Γνωστοποίηση εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού υφιστάμενου οινοποιείου στην επωνυμία ‘ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ’ που βρίσκεται επί της οδού Διαδόχου Κων/νου αρ.64 του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας Αττικής