Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “μηχανουργείο” της εταιρείας “ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ Ι ΜΑΣΤΑΚΑΣ Κ ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ” επί της οδού Αργυρουπόλεως 82, στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης.

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 74,33 KB25/11/21 12:10:18