Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας” του “ΚΩΝΣΤ ΚΑΡΑΛΗ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 273, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Γνωστοποίηση PDF 66,13 KB14/12/21 03:05:02