Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “αρτοποιία – ζαχαροπλαστική” του φορέα με την επωνυμία “ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ” επί της οδού Φιλαρέτου 121, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1232879/03-03-2022

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1232879.000 PDF 55,13 KB03/03/22 12:11:12