Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “κατασκευή φωτεινών επιγραφών, φωτεινών πινακίδων και φωτεινών γραμμάτων” του φορέα με την επωνυμία “EMRE KAPTAN” επί της οδού Δημητρακοπούλου 81, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1234823/24-03-2022.
EMRE KAPTAN 1234823.000 PDF 58,38 KB24/03/22 02:58:39