Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “ξυλουργείο” της επιχείρησης “ΕΥΡΩΞΥΛ ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Καποδιστρίου 131, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1237236/07-04-2022.