Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “κατασκευή μουσικών οργάνων (κιθάρες)” του κ. “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ”, επί της οδού Πισιδίας 20, στον Δήμο Νέας Σμύρνης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1240106/29-04-2022.