Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης (αρτοποιείο παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής όπως άρτος, κουλούρια κτλ)” στην εταιρεία “ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, επί της οδού Πλουτάρχου 52, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1242704/16-05-2022.