Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “φρύξη, άλεση και συσκευασία καφέ” στην επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”, επί της οδού Κνωσού 1 & Ασυρμάτου 67, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1242403/13-05-2022.