Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας “αρτοποιείο με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής” της εταιρείας “Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ”, επί της οδού Δωριέων 22, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1241800/16-05-2022.