Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας εργαστήριο ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων και κατασκευής φωτεινών επιγραφών – σημάνσεων – πινακίδων – σταντς προβολής από αλουμίνιο της “Κ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ EE” επί της οδού Ναυάρχου Νοταρά 23, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1259869/12-09-2022. 

Κ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ EE 1259869.000 PDF 73,88 KB13/09/22 08:14:50