Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας αρτοποιείο της “ΑΝΔΡ ΒΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Μεταμορφώσεως 18, στον Δήμο Αλίμου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260270/13-09-2022.