Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας εργαστήριο επισκευής κοπτικών μηχανημάτων – μηχανουργείο της “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Πλουτάρχου 65, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260919/18-09-2022.