Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο ραφής πανιών για πλοία στην επωνυμία “NEOFYTOS PASPALIDIS” επί της οδού Εμμανουήλ Καμπούρη 12, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου. Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1241518/23-09-2022. 

PASPALIDIS NEOFYTOS 1241518.000 PDF 62,13 KB26/09/22 09:19:34