Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας εργοστάσιο εκτύπωσης και κατασκευής αυτοκόλλητων ετικετών στην επωνυμία “Ν ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ” επί της οδού Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, στον Δήμο Αλίμου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1262329/27-09-2022. 

Ν ΚΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ 1262329.000 PDF 80,14 KB28/09/22 09:54:18