Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας σιδηρουργείο στην επωνυμία “ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ” επί της οδού Κανάρη 72, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1263961/09-10-2022.