Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: “ΑΚΡΙΔΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ” στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 83,29 KB03/12/21 08:03:03