Γνωστοποίηση λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου του φορέα με την επωνυμία: “ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΡΕΤΗ ΟΕ ”  επί της οδού Ρόδων 33 στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 88,85 KB03/12/21 07:52:21