Γνωστοποίηση λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου του φορέα με την επωνυμία: “ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ” επί της οδού Αρτέμιδος 13 στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1221285.000 PDF 89,11 KB08/11/21 01:51:33
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1221285.001 PDF 89,53 KB08/11/21 01:51:33