Γνωστοποίηση λειτουργίας εργαστηρίου κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τεντών και καλυμμάτων, στο φορέα «ΦΥΣΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», επί των οδών Εθνομαρτύρων 121 & Κνωσσού, ΤΚ 173 41 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1256384. 

Το συνημμένο αρχείο μπορεί να περιέχει διαγραμμένα στοιχεία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.