Γνωστοποίηση λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής επίπλων και ταπετσαρίσματος επίπλων, στο φορέα «FURNITURE GALLERY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Αδελφών Γιαννίδη 24, ΤΚ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ.
Αριθμός Γνωστοποίησης:1268455.
Το συνημμένο αρχείο μπορεί να περιέχει διαγραμμένα στοιχεία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.