Γνωστοποίηση λειτουργίας εργοστασίου του φορέα με την επωνυμία: “MICROLOOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  επί των οδών Εργασίας 6 & Φιλικής Εταιρείας στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 90,41 KB03/11/21 10:42:15