Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής της δραστηριότητας “χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβοσίτου)” του φορέα με την επωνυμία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ” επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1234263/15-03-2022