Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “VICAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” επί της οδού ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 28 και ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1254985.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,57 KB01/08/22 11:56:48