Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της ανώνυμης δημοτικής οδού που συμβάλει στην παράπλευρη οδό της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 17,5 χλμ. (12 παλαιά χιλ/ση) θέση “ΣΩΡΟΣ” Ο.Τ. Β16, στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1266258.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 79,79 KB01/11/22 10:08:23