Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΤΟ YOUR DOOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Μάτσα 10 στο Δήμο Κηφισιάς με αριθμό 1271397.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,72 KB05/12/22 09:08:23