Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία: “ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  επί της οδού Αρτέμιδος 26 στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 86,15 KB27/10/21 01:59:51