Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΤΑΙ ΑΒΕΕ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΚ” επί της οδού Πεισίστρατου 6, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1290753/11-04-2023.

ΤΑΙ ΑΒΕΕ 1290753.000 PDF 77,16 KB12/04/23 09:19:22