Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΕ” επί της οδού Άρτης, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1294729/08-05-2023.