Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ECO FARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ” επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη 80 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1118807.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,59 KB02/06/23 08:19:57