Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΠΟΛΥΠΑΝ ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Κύπρου 5, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1314386/23-10-2023. 
ΠΟΛΥΠΑΝ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ 1314386.000 PDF 85,81 KB23/10/23 12:56:59