Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ARISTON BROADCAST AND TELECOM SOLUTIONS ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΠΡΟΝΤΚΑΣΤ ΚΑΙ ΤΕΛΕΚΟΜ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧ” επί της οδού Δημητρακοπούλου 32, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1361115/01-07-2024.