Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “HEALTHCODE ΙΚΕ” επί της οδού Π. Τσαλδάρη 347, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1361951/05-07-2024. 
HEALTHCODE ΙΚΕ 1361951.000 PDF 82,42 KB05/07/24 01:50:10