Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής της δραστηριότητας “χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής” της επιχείρησης “Ι ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” επί της οδού Αριστοτέλους 7, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1224318/24-02-2022

Ι ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ 1224318.000 PDF 82,23 KB25/02/22 09:24:18