Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία: “ΑΚΡΙΔΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ” επί της οδού ΣΠΗΛΙΑΣ 5 στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 83,34 KB01/11/21 02:52:14