Γνωστοποίηση λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής πλαστικών ειδών στην επωνυμία ‘ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ’ που βρίσκεται επί των οδών Σούδας και Μόλας του Δήμου Αχαρνών Αττικής