Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΛΑΜΠ ΟΦ ΛΑΟΥΝΤΡΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αγίου Ιωάννου 86-88 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με αριθμό 1276844.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,29 KB18/01/23 08:34:56