Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΧΡ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ EE” επί της οδού Ήρας 10 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1277514/19-01-2023.