Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ” επί της οδού Σκουφά 16 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1280060.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,20 KB07/02/23 12:26:44