Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “LUNACASA FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ομήρου 67, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1282752/22-02-2023.

LUNACASA FOOD ΙΚΕ 1282752.000 PDF 92,53 KB23/02/23 10:12:30