Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΑΠΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Ε.” επί της οδού Θράκης 71, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1283229/26-02-2023.