Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “IRENA NAYDENOVA” επί της οδού Αγίας Παρασκευής 29 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1283157.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,13 KB28/02/23 11:03:32