Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΑΡΙΝΑ ΕΕ” επί της οδού Στέλιου Καραγιώργη 1 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1284776.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,85 KB10/03/23 10:15:09