Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “INTELLIGENT DENTISTRY GENESISI KE” επί της οδού Δημαρχείου 3 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1285152.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,08 KB15/03/23 10:10:42