Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “Θ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ” επί της οδού Ύδρας 11, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1286674/20-03-2023.