Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ” επί της οδού Θεσσαλονίκης 61, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1287872/27-03-2023.