Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της Λεωφ. Τατοίου 89 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1289204.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,20 KB05/04/23 09:40:24