Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΑΡΜΑΣΕΠΤ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αφών Γιαννίδη 21, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1291771/20-04-2023. 

ΦΑΡΜΑΣΕΠΤ ΑΕ 1291771.000 PDF 96,36 KB20/04/23 02:32:38